Posted by admin

Wycena firmy – w jakich celach się ją robi

W jaki sposób może zostać wykonana wycena firmy
Podczas funkcjonowania każdej firmy mogą się pojawić przypadki, kiedy z jakiś powodów potrzebne będzie oszacowanie jej wartości. Może to być na przykład nabycie lub sprzedaż takiego podmiotu, jego podział lub też zaciągnięcie jakiegoś kredytu w banku. Umożliwi to zainteresowanym stronom dowiedzieć się, jak wygląda rzeczywiście sytuacja, i na tej podstawie podjąć odpowiednie decyzje biznesowe. W zależności od potrzeb wycena firm może być przeprowadzona na kilka różnych sposobów. Stosunkowo często stosuje się podejście majątkowe, w jakim od sumy zgromadzonych aktywów są odejmowane wszystkie pasywa. Ale nie w każdej sytuacji ta metoda się sprawdzi, dlatego też można użyć dochodowego i porównawczego podejścia. Przy dochodowym podejściu wartość firmy zostaje ustalona na podstawie planowanych dochodów, przy uwzględnieniu kosztów. Jeśli chodzi o metodę porównawczą firma zostaje porównana z innymi podmiotami działającymi w jakiejś branży, i na tej podstawie szacowana jest jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.